2016-03-31

Podstawowe dane jednostki

Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

W skład zespołu wchodzą:

·         Publiczne Technikum Nr 5

·         Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

·         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 39 – 41,

45-062 Opole

 

numer telefonu:  77/ 454 45 24 lub 0 77/ 454 23 10

numer faxu:  77/ 454 45 24

e-mail: elektryk@elektryk.opole.pl

adres strony www: www.elektryk.opole.pl